Tango fortsättning 2

Välkommen till en tangokurs hos Cambalache!

Vi fortsätter med ochos, kors, korsat resp parallellt system, dubbeltempo, mm. Vi tränar även musikalitet genomgående i våra kurser.

Viktigt! Ange namn, adress, telefon, personnummer och e-postadress till båda om du anmäler dig tillsammans med någon.

Det blir ingen rotation, d.v.s. du dansar bara med din egen danspartner. Lärarna kommer heller inte att dansa med eleverna utan får visa teknikerna. Tvätta händerna när du anländer till kurslokalen och använd gärna handsprit. Håll avstånd till andra dansare. Stanna hemma om du har förkylningssymtom!

Om du har frågor kan du ställa dem till Lisen Johansson på tel 070-4133001 eller skicka mail till kursadmin.cambalache@swingweb.org.

Kursen börjar alltid på utsatt tid, vilket innebär att betalning och skobyte ska ske innan. Samtliga kurser sker i studiecirkelform i samarbete med NBV.

City: Uppsala

Where: Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala

When: Fre 18.30-20.00

Start: 2021-11-05 (31 dagar sedan)

Occasions: 6

Level: Från Nybörjare +

Instructors: Galina, Bertel

Price: 600 kr

Organizer: Cambalache

Membership: Required